.

 

               ÅRSMØTE I AULIVASSDRAGETS ELVELAG 2013.

 

 

                   TID:     Torsdag  21  mars 2013  Kl 1830

 

                   STED:   Re  Golfbane  Restauranten.

 

 

Alle grunneiere til Aulivasssdraget i Tønsberg, Stokke, Andebu og Re kommuner innkalles til årsmøte.

 

Saker som ønskes behandlet må meldes leder Jørn Hagen i god tid før møtet.

 

Alle med interesse for det pågående arbeid etter vannforskriften anbefales å oppdatere seg på     www.vannportalen.no   regionale sider under VestViken.

 

 

                           PROGRAM:

 

 

1 Velkommen-  årsmøteforhandlinger

2 Valg av 2 medlemmer for å underskrive protokoll.

3 Årsmelding.

4 Framlegg av regnskap og budsjett.

5 Valg.

6 Eventuelt.

 

 

                        BEVERTNING:

 

         Vi får besøk av Lars Solheim som vil snakke om status i elva og de mest påregnelige tiltak framover for å oppnå god miljøstatus.

        

         Det åpnes for diskusjon og samtale rundt dette.

 

 

 

                            Vel  møtt

 

                      Styret  1 mars  2013.

 

Nyeste kommentarer