Prosjekt "Aulivassdragets vannområde"

EUs Vanndirektiv

Her har vi lagt ut litt informasjon om EUs vanndirektiv og prosjektet Jørn har vært ansatt i når det gjelder Aulivassdraget.
Det er utarbeidet 18 slike analyser i området Vest-Viken dekker. Disse skal samlet utgjøre Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken.
Tiltaksplanen som er utarbeidet for Aulivassdraget viser hvilke tiltak som er nødvendige for å nå EUs miljømål vedr vannkvaliteten innen 2021. Planen blir gjeldende for 2016-2021 og tiltakene skal være operative innen 2018.

 

Vannportalen - nasjonal side

(her finner du artikler og linker til nesten "alt" som har med saken å gjøre):
www.vannportalen.no

Vannportalen - Vest-Viken:

http://www.vannportalen.no/vannregioner/vestviken/

Alle Tiltaksanalysene (nedlastbare i sin helhet - PDF-filer):
http://www2.vannportalen.no/hoved.aspx?m=71801&amid=3644331

Analysen som Jørn har utarbeidet finner du under "Aulivassdraget", ca. midt nede på sida.

 

 

Nyeste kommentarer